8000.SK, s.r.o.

Rating a informácie o 8000.SK, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 8000.SK, s.r.o. 12038 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 169313. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 80.4676% spoločností je horších ako 8000.SK, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 8000.SK, s.r.o." href="http://8000-sk.sk-rating.com/">
   <img src="http://8000-sk.sk-rating.com/8000-sk.png" width="150" height="25" alt="Rating 8000.SK, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 8000.SK, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia